Társasházkezelést alapvetően a bennünket megkeresők igénye szerint végezzük. Mindenféle kérésre, elképzelésre nyitottak vagyunk. Kinek, mire van igénye? A rendes gazdálkodás körébe tartozó feladatok ellátása az elsődleges. Továbbá  fontos azoknak a bizalmi kérdéseknek a tisztázását, mint pl. kinek a joga legyen a társasház bankszámlája feletti rendelkezés?  Ebben maximálisan ügyfeleink igénye szerint működünk Amennyiben az az igény, ott nem rendelkezünk egyedüliként a bankszámla felett, hanem valamely tulajdonossal együttesen aláírva. Ez ma az internetes pénzintézeti ügyintézéseknél is teljességgel megvalósítható. Kiemelkedően fontos még, hogy megvalósuljon a társasházak optimális gazdálkodása, műszaki kezelése, vagyon– és állagbiztonsága is, különös figyelemmel a tűzvédelmi szabályok megismertetésére és megtartására.

 

 

A társasház tervszerű, gazdaságos és szabályos pénzügyi vezetése, az alábbi főbb tevékenységek útján valósul meg:

 

 

· A számviteli szabályok szerinti költségvetés készítése,

· a felújítási munkák érdekében történő előtakarékosság megszervezése,

· a számviteli törvény által meghatározott könyvvezetés és elszámolás készítése,

· a közös költség elmaradások felszámolása,szállítókkal kapcsolatos kötelezettségek, válságmenedzselés

· hasznosítási javaslatok.

 

A társasház tervszerű műszaki állapotának megőrzése, javítása, a következő döntések és azok végrehajtása alapján valósul meg:

· A társasház műszaki állapotának naprakész ismerete a kritikus pontok meghatározása azok folyamatos ellenőrzése,

· karbantartás  folyamatosságáról való gondoskodás,

· felújításokra való javaslattétel,  árajánlatok  beszerzése,  azok levezénylése.

Probitász Társasházkezelés Budán

Szolgáltatások