A karbantartás folyamatossága

karbantartás: a közös tulajdonban lévő ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje. A karbantartás lehet:

hibaelhárítás, mely az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése, e tekintetben a társasházkezelő értékhatártól függetlenül köteles a közvetlen hiba-  és kárelhárításról gondoskodni,

– időszerű karbantartás, amely az épület állagát veszélyeztető, de rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az épületben elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése,

tervszerű karbantartás, amely az épület állagának és rendeltetésszerű használathatóságának biztosítása érdekében végzendő rendszeres állagmegóvási munka.

Probitász Társasházkezelés Budán