Könyvvezetés elszámolás

Számviteli törvény által meghatározott könyvvezetéssel biztosítható a társasházak átlátható gazdálkodása. A gazdasági események pontos dokumentálásával nyomon követhető a költségvetés szerinti gazdálkodás és hasznos információk nyerhetők az esetleges módosítások megtételének szükségességére vonatkozóan. A számviteli szabályok szerinti elszámolással egyébként is a meghatározott időközönként kötelezettsége a társasházak kezelését ellátónak. Véleményünk szerint ezen felül is lehetőséget kell biztosítani a betekintésre minden tulajdonosnak a költségvetés alakulásába. Különösen is a kiadásoknak a tervezetthez képest való változásáról, itt gondolva a közműszolgáltatók felé való kötelezettségről és a közös költségek meg, illetve meg nem fizetéséről.

A társasházkezelőnek egyébként is törvény által előírt, hogy a tulajdonostársak számára bármikor a könyvvitelbe betekintést engedjen. Ezért mi ezt a kérést mintegy megelőzve, rendszeresen lehetőséget biztosítunk a tulajdonostársak számára, hogy társasházuk anyagi helyzetéről és a közös költség befizetéseinek állapotáról tudomásuk legyen. Ezt azok számára, akik kérik e-mailen havonta külön díj felszámolása nélkül, a havi zárásokat követően megküldjük. Akik nem rendelkeznek elektronikus levelezési lehetőséggel, azoknak másolási díj ellenében. Modern kifejezéssel transzparens, azaz átlátható könyvelést végzünk.

 

 

Probitász Társasházkezelés Budán