Árak

Árak tekintetében országosan, de városszerte is nagyok a különbségek.  Ennek számtalan az oka.  Alapvetően  különböznek egymástól a társasházak és az azokat kezelők szempontjai.  Abban azért egyezik a szakma véleménye, hogy függetlenül az albetétek számától, minden ház ugyanolyan odafigyelést igényel. Nevezetesen: mindegyik, mérettől függetlenül,  külön-külön adminisztráció, bejárás, könyvelés. Tehát, a  kisebb albetétszámú házaknak általában  mindig nagyobb az egy albetétre eső díja, mint a nagyobbnak. Áraink kialakítása tekintetében általános helyzet az, hogy, amikor átveszünk egy házat, nem változtatjuk meg az azt megelőző kezelési díjat, ha csak nem kirívóan magas, vagy alacsony (mindkettőre volt már példa). Az árakat általában évente az inflációs rátával felszorozva változtatjuk. A kezelési díjban belefoglalva — kivéve a mini csomag — a havi rendszerességgel való egy megjelenés a Társasházban. Valamint a vis maior esetekben. A többlet megjelenés Az irányárak táblázatban megtalálható díjszabással történik. A lentiek alapján vállaljuk társasházak kezelését, közös képviseletét és az igényelt feladatok függvényében kölcsönös megegyezés alapján alakítjuk árainkat, ezért inkább irányárakat jelölünk meg.

Árbefolyásoló tényezők:

· Az albetétek száma,

· a ház állapota, mind műszaki, mind gazdasági szempontból, tekintettel a megoldásra váró problémák számától,

· Megközelíthetősége és a szolgáltatás típus

· A csomagban ajánlotton túli személyes megjelenésen szükségessége

 

Így alapesetben a honlapunkon található irányárak a mérvadók. Ebben benne foglalva közös képviselet, gazdasági és műszaki üzemeltetés. Továbbá évi egy rendes (elszámoló) és minden rendkívüli (a ház állagát és biztonságát befolyásoló tényező miatt szükségessé váló) közgyűlés megtartása. E közgyűléseken a jegyzőkönyvek és az azokhoz kapcsolódó iratok vezetése, szerkesztése és iratok őrzése. Minden a tulajdonostársak közös képviseletével kapcsolatos feladat és a rendes gazdálkodás körébe tartozó tennivalók elvégzése. (Amennyiben a ház központi fűtéssel rendelkezik, akkor annak a havi ügyintézése, a felvonó, központi klíma berendezés, költségmegosztó és a munkáltatói jog gyakorlása pl. házfelügyelőnél, úgyszintén.) A tulajdonostársak és a házban lakó bérlők számára állandó elérhetőséget biztosítunk, akár telefonon, e-mailen. Megbeszélt időpontban és helyen személyesen is. Telefonhívásaikat hétköznap 10-17 óráig várjuk. Szükség esetén folyamatosan elérhetőek vagyunk. A társasházban havi rendszerességgel szemlét tartunk és az esetleges karbantartási feladatok elvégzésének, hiányok pótlásának szükségességére felhívjuk a tulajdonostársak figyelmét. A megoldásra is javaslatokat teszünk. Fokozott figyelemmel kísérjük a közös költség befizetések alakulását. Havi egy alkalommal a társasház megfelelő bizottsága számára, (intéző-, számvizsgáló, lakóbizottság és igény szerint a többi tulajdonos részére is) a könyvelés aktuális állapotáról beszámolót küldünk ez általában e-mailen szokott történni, de természetesen megoldható papíron is. A társasházak könyvvitelét transzparens módon végezzük, abba a tulajdonosoknak és állandó meghatalmazottaknak folyamatosan betekintést biztosítunk.

Probitász Társasházkezelés Budán