Személyes képviselet társasházi közgyűlésen

Sokszor nehézséget okoz személyesen megjelenni egy-egy közgyűlésen, ugyanakkor mégis elengedhetetlenül fontos volna. Szeretnénk valakit meghatalmazni, de az éppen szóba jöhető ember nem ér rá!

Mi a megoldás?

Ebben szeretnénk segítséget nyújtani!

Vállaljuk megbízóink számára meghatalmazás alapján – erre a 2003 évi CXXXIII tv. 33. § (3) ad lehetőséget,* – társasházi közgyűléseken, meghatalmazottként való részvételt. A közgyűlésen a megbízó érdekeit szem előtt tartva, a megbízóval a napirendek alapján előre egyeztetett módon való közreműködést.

E szolgáltatásunkat eddig, főként Magyarországon lakástulajdonnal rendelkező és magyarul kevéssé, vagy egyáltalán nem tudó, vagy éppen Magyarországon nem tartózkodó külföldi ügyfélkörnek ajánlottuk fel. Ugyanakkor egyre többször előfordult, hogy teljesen esetlegesen tájékozódva e szolgáltatásunkról, hazai ügyfelek is megkeresnek bennünket. Így 

E szolgáltatásunk 2010-től elérhető a hazai ügyfélkörnek is.

Akár alkalmanként, akár állandó meghatalmazás formájában fogadjuk megbízásukat. Természetesen itt is érvényes a bevezetőben olvasható négyes szabály: Megbízhatóság, Tisztesség, Hozzáértés, Humanitás. 

E szolgáltatásunkat a 2022. évben alkalmanként 22.600-Ft-os bruttó áron vállaljuk, Budapest területén egy átlagosnak mondható három óránál nem hosszabb közgyűlésen. Az összeg természetesen tartalmazza a tulajdonossal a közgyűlést megelőző konzultációt és az azt követő beszámolót az ott történtekről.

 *2003 évi CXXXIII tv. 33. § (3) A tulajdonostárs által írásban meghatalmazott általános képviselőt a közgyűlésre minden esetben meg kell hívni. Az általános, illetőleg az eseti meghatalmazásra egyebekben a Ptk. 222-223. §-aiban foglaltak az irányadók

Probitász Társasházkezelés Budán